Aktuálně

30. 6. 2009 15:42

Závěrečné poděkování českého předsednictví

EU - ilustrační fotografie / EU - illustrative photo
EU - ilustrační fotografie / EU - illustrative photo
Předsednictví ČR v Radě EU předává 1. července 2009 štafetu Švédskému království. Nezbývá než poděkovat všem za spolupráci.

Jan Fischer, předseda vlády ČR a předseda Evropské rady

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie patřilo k základním prioritám vlády mé od prvního dne jejího působení. Podařilo se nám udržet kontinuitu a zachovat dohodnutou agendu předsednictví, což potvrdila i úspěšná Evropská rada 18. a 19. června v Bruselu. Zde se českému předsednictví opět a symbolicky naposledy podařilo přivést země EU ke shodě ve všech bodech jednání: reforma institucí a irské záruky, finanční a sociální otázky, pokrok v přípravě Kodaňské konference o boji s klimatickými změnami či politická podpora kandidatuře Josého Manuela Barrosa pro jeho znovuzvolení předsedou Evropské komise.

Úspěch předsednictví přirozeně souvisí s konkrétními výsledky v jednotlivých resortech, a odbornost členů mé vlády tak byla výhodou v jejich jednání při ministerských radách.

Rád bych zdůraznil, že k efektivnímu dokončení předsednictví velkou mírou přispěla i silná podpora, které se nám dostalo. A to jak ze strany Evropské komise a jejího předsedy Josého Manuela Barrosa, tak ze strany všech mých evropských protějšků. Tuto podporu mi hlavy států a vlád vyjádřily již při přípravných hovorech před Evropskou radou, ať už osobně či po telefonu, a Evropská rada jejich vůli spolupracovat s českým předsednictvím beze zbytku potvrdila.

Jsem rád, že se nám podařilo přesvědčit naše evropské partnery o tom, že úspěch předsednictví je úspěchem kolektivním, že síla předsednictví nezávisí na velikosti dané země, ale na schopnosti vyjednávat a moderovat debatu v zájmu Evropské unie jako celku.

Jako statistik, Evropan a „dosluhující“ předseda Evropské rady bych úspěšnost českého předsednictví vystihl s nadsázkou takto: “100% s odchylkou +/- 5%“.

Pozdrav z Bruselu, velvyslankyně Milena Vicenová

Ráda bych jménem svých kolegů ze Stálého zastoupení České republiky při EU v Bruselu poděkovala všem, s nimiž jsme spolupracovali během předsednictví. V uplynulých šesti měsících jsme se snažili v týmovém duchu dosáhnout konkrétních výsledků pro české občany, naši republiku a Evropskou unii. Evropská unie je nebývalý experiment, který Evropě přinesl mír a jejím občanům prosperitu. Nevím, jaká je další budoucnost Evropské unie, jak bude vypadat za padesát nebo sto let. Důležité je, aby byla založena na spolupráci mezi občany, národy a vládami, a aby Evropa dál prosazovala demokratické hodnoty.

České předsednictví pomohlo odstranit nejednu bariéru, které stěžují spolupráci. Česká republika si zaslouží, aby si veřejnost české předsednictví pamatovala právě za to.

Přinejmenším jedna věc se nám podařila. Soudě podle novinových titulků doma i v zahraničí, český úředník je moderní a česká státní správa odvádí výkony na světové úrovni. To není málo. Fungování moderního státu může zajistit pouze schopná a pružná administrativa. Vidíme, že slovo byrokracie nemusí být vždy nadávka. Navíc, Evropská unie otevírá z perspektivy předsedající země spoustu příležitostí, jak ovlivnit její fungování v prospěch českých občanů a podnikatelů. Česká republika, její občané, podniky a administrativa jsou nyní v nejlepší pozici, jak tyto příležitosti využít.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie