Rady vlády pro lidská práva. " /> Rady vlády pro lidská práva. " />

Aktuálně

4. 6. 2009 14:11

Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2008 zveřejněna

Zpráva, kterou vláda schválila na svém pondělním zasedání, je nyní dostupná v elektronické podobě v sekci Rady vlády pro lidská práva.

Zpráva v úvodu popisuje mezinárodní dimenzi lidských práv, následně pak rozebírá pozitivní změny i přetrvávající nedostatky v jednotlivých oblastech lidských práv, jako jsou např. občanská a politická práva, právo na soudní ochranu, právo na rovné zacházení, práva dětí, práva osob omezených na svobodě, postavení a práv cizinců a azylantů apod.

Zpráva např. zmiňuje některé problémy v oblasti exekucí, věnuje se tzv. náhubkovému zákonu - upozorňuje na střet tohoto zákona s právem na informace a svobodou projevu. Jedno z nejdůležitějších základních lidských práv je právo na soukromí – Zpráva se proto také vyjadřuje k rozmachu kamerových a sledovacích systémů a poukazuje na nutnost jednotné a jasné regulace těchto technologií.

V oblasti práva na rovné zacházení zůstává zásadním problémem nepřijetí antidiskriminačního zákona.

V oblasti násilí na dětech zpráva zmiňuje vládní kampaň Stop násilí na dětech, v rámci které chce vláda podnítit veřejnou diskusi o jednotlivých formách násilí a zvýšit tak společenskou citlivost vůči tomuto jevu. Více informací na www.stopnasilinadetech.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie