Aktuálně

25. 1. 2016 14:12

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti – Aktualizace pro rok 2016

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti reaguje na aktuální hospodářské potřeby země. Plán shrnuje vládní opatření legislativní i nelegislativní povahy na podporu hospodářského růstu. Důvodem vytvoření je potřeba koordinovat na vládní úrovni plnění úkolů, ke kterým se vláda zavázala prostřednictvím koaliční smlouvy a programového prohlášení.

Aktualizovaný plán je koncipován na rok 2016 s tím, že každé opatření má gestora, termín a indikátory plnění a implementace plánu, a případné návrhy a doporučení vládě ve věci dalšího postupu. Kontrolu plnění opatření uvedených v Akčním plánu bude čtvrtletně zajišťovat porada ekonomických ministrů v rozšířeném složení pod vedením předsedy vlády.

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR je připravován ve spolupráci se sociálními partnery a byl projednaný na zasedáních Rady hospodářské a sociální dohody včetně společného zasedání s krajskými tripartitami. Vláda tak chce posílit vliv sociálních partnerů na realizaci hospodářské politiky.

Jde o převratný dokument, který nejenže posiluje sociální dialog, ale oproti jiným strategiím obsahuje přesná opatření pro řešení dané oblasti, indikátory, které se mají splnit a také termíny, do kterých mají být jednotlivá opatření splněna.

Dokument je rozdělen do dvou částí. První část obsahuje kroky vlády pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti, druhá část pak obsahuje opatření, která mají pomoci posílit příjmy státního rozpočtu, tak aby vláda neřešila jen výdajovou část rozpočtu, ale také příjmovou, na kterou předchozí vlády velice často zapomínaly.

Hlavní priority vlády ČR

 1. Efektivní čerpání evropských fondů, které zajistí finanční prostředky na realizaci akčních koků vlády.
 2. Investice do projektů s vysokým multiplikačním efektem jako jsou například výstavba páteřní infrastruktury, opravy a údržba bytového fondu, veřejných budov, a též projektů pro sladění rodinného a pracovního života umožňujících vyšší participaci na trhu práce, jako je dostupné nájemní bydlení, podpora bydlení mladých, dále byty pro seniory, startovací byty či školky.
 3. Zefektivnění systému územního a stavebního řízení, které podpoří realizaci výstavby.
 4. Boj proti suchu
 5. Podpora vědy, výzkumu, vývoje a inovací
 6. Digitální ekonomika a inovace
 7. Podpora exportu prostřednictvím zajištění úvěrové pomoci a pojištění exportu a posilování nástrojů ekonomické diplomacie.
 8. Efektivní výkon fungující veřejné správy, který je klíčovým předpokladem pro zvyšování hospodářského růstu a zaměstnanosti.
 9. Podpora zaměstnanosti prostřednictvím účinného restrukturalizačního plánu pro strukturálně znevýhodněné regiony, pomoc dlouhodobě nezaměstnaným i usnadněním sladění pracovního a rodinného života, či posílení souladu vzdělávacího systému a trhu práce.
   

Kroky vlády pro podporu hospodářského růstu

 1. Atraktivní podnikatelské prostředí
 2. Podpora exportu a cestovního ruchu
 3. Podpora zahraničních a domácích soukromých investic
 4. Transfer výsledků VaV do aplikační sféry
 5. Rozvoj investiční výstavby
 6. Efektivní výkon fungující veřejné správy
 7. Energetika a přírodní zdroje
 8. Podpora zaměstnanosti a trhu práce

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie