Důležité dokumenty

19. 2. 2015 10:09

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 a 2017

Akční plán boje s korupcí na rok 2015 stanovuje klíčová protikorupční opatření, která bude vláda v rámci boje s korupcí aktuálně provádět. Vyhodnocení naplňování cílů pak proběhne do konce března roku 2016.

Informace o Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí, pracovních komisích, strategických a jiných materiálech i dalších souvisejících tématech jsou k dispozici na www.korupce.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie