Aktuálně

13. 7. 2012 17:00

Publikace Dva roky vlády

Dva roky uplynuly od jmenování vlády premiéra Petra Nečase. V příloze najdete publikaci, která popisuje, co vláda od 13. července 2010 do dnešního dne prosadila.

Dva roky vlády

Úvodní slovo předsedy vlády Petra Nečase z publikace Dva roky vlády

Dnes uplynuly dva roky od jmenování vlády, proto je čas na bilanci její práce. Jednotlivé resorty v této publikaci stručnou formou představují hlavní prosazené kroky a úspory v personální oblasti.

Úvodem bych rád zmínil, že přes různé politické a mediální turbulence - včetně posunu v koaličním půdorysu - vláda intenzivně pracuje a do této doby schválila většinu svých programových záměrů. Trochu strohé statistiky: K dnešnímu dni prošlo minimálně 3. čtením v Poslanecké sněmovně nebo bylo splněno nelegislativně více než 60 procent bodů z Programového prohlášení vlády. Celkem 166 vládních návrhů do této doby prošlo parlamentním legislativním procesem a bylo publikováno ve Sbírce zákonů (nebo budou v nejbližší době publikovány). Žádný vládní návrh zákona nebyl v Poslanecké sněmovně zamítnut nebo vrácen k dopracování.

Klíčové je pro vládu snižování tempa zadlužování veřejných rozpočtů tak, abychom v příštím roce dosáhli deficitu pod 3 procenta HDP. Naším hlavním záměrem je každoroční postupné snižování schodků veřejných rozpočtů, a to i přes komplikovanou ekonomickou situaci v Evropě. Rozpočtová odpovědnost je dnes nutností, kterou se musí řídit všechny státy, ať už v nich vládnou jakékoli vlády. Na každý odklon od tohoto kurzu by negativně reagovaly zahraniční finanční trhy i mezinárodní instituce, což by mohlo v krátké budoucnosti přinést mnohem větší ekonomické problémy. Proto jsou nutné reformy, proto jsou nezbytné úspory, i když se často nejedná o populární kroky.

Podíl úspor na snižování schodků veřejných rozpočtů přitom dosahuje dvou třetin proti třetinovému podílu na straně příjmů. Stát šetří v první řadě u sebe. Objem mezd ve státní správě klesl o 10 procent a výdaje jednotlivých ministerstev klesnou podle výhledu do roku 2014 až o více než 50 procent. Složenou daňovou kvótu přitom nechceme zvyšovat a hodláme ji udržet kolem 34,5 procenta.

Strukturální reformy, ať už v důchodovém, sociálním nebo zdravotním systému, jsou nezbytné a dnes jen doháníme to, co bylo zanedbáno v minulosti v době příznivějších ekonomických podmínek. Tolik medializovaný boj proti korupci nevidíme v siláckých prohlášeních, heslech a kampaních, ale v trpělivé a postupné nápravě dlouho zanedbávaného prostředí veřejných zakázek. Nejde přitom jen o omezení korupčního prostředí, ale i o znatelné úspory ve veřejných rozpočtech, které se už v poslední době projevují.

Před vládou je celá řada dalších úkolů. Například reforma vysokého školství a vědy a výzkumu nás teprve čeká. Úspornou politiku chceme přitom do budoucna doplnit takovými kroky na podporu růstu, které nepůjdou proti snaze omezit zadlužování státu.

Dva roky vlády jsou za námi. Jsou to dva roky často zásadních změn, ke kterým předchozí vlády neměly odvahu. Vláda nadále hodlá v naplňování programového prohlášení pokračovat a za jeden z hlavních úkolů považujeme vysvětlovat a zdůvodnit tyto podle našeho názoru nezbytné kroky široké veřejnosti.

Petr Nečas
předseda Vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie