Aktuálně

13. 7. 2011 19:50

Publikace: Rok vlády ODS, TOP 09 a VV

Úřad vlády představuje publikaci popisující první rok působení koaličního kabinetu ODS, TOP 09 a Věcí veřejných.

Brožura se ohlíží za hlavními úspěchy jednotlivých resortů a předkládá statistický přehled dosud předložených legislativních opatření.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Úvodní slovo předsedy vlády Petra Nečase

Od jmenování vlády uplynul jeden rok, je tedy čas na dílčí bilanci její práce. Jednotlivé resorty v této publikaci velmi stručně prezentují svoje roční výsledky ve třech kapitolách: a) personální úspory vyvolané snížením výdajů na veřejnou správu, b) přístup resortů k větší transparentnosti veřejných zakázek, c) hlavní kroky a opatření, které se podařilo prosadit minimálně jejich schválením ve vládě (nebo významnější opatření spadající do kompetence resortu).

Úvodem musím zmínit, že samozřejmě ani Úřad vlády nezůstal stranou významných změn. Přistoupil k úsporám, které se projevily mj. ve snížení počtu zaměstnanců v některých sekcích i o více než stanovených 10 procent. Úřad vlády zároveň zavedl přísnější a transparentnější přístup k veřejným zakázkám. Na webu jsou zveřejněny zakázky od roku 2010 a od začátku července jsou zveřejňovány smlouvy týkající se veřejných zakázek nad 200 tisíc korun se všemi podrobnostmi. Tento trend bude nadále pokračovat.

Chtěl bych zdůraznit, že navzdory mediální atmosféře vláda pracovala a pracuje normálně, diskuse je při jejích zasedáních velmi věcná. Za první rok se vládě podařilo schválit a prosadit v Parlamentu desítky bodů z Programového prohlášení. Za vše hovoří malá statistika. Celkem 123 vládních návrhů zákona prošlo v tomto období minimálně prvním čtením v Poslanecké sněmovně. 61 z nich už bylo Parlamentem přijato a publikováno ve Sbírce zákonů nebo budou v nejbližší době ve Sbírce publikovány. Žádný vládní návrh zákona nebyl zamítnut nebo vrácen k dopracování.

To je poněkud jiný pohled na fungování vlády, než by se mohlo zdát z některých komentářů. Tím však nezastírám, že jsme mohli být v prosazování vládního programu dále, kdyby koalice nevydávala nadbytečné množství energie na neproduktivní mediální půtky. A rozhodně jsme mohli být dále v komunikaci a vysvětlování těchto změn vůči veřejnosti.

Musíme mít v této souvislosti na paměti, že se všichni aktuálně vyrovnáváme s nelehkou situací v eurozóně, která zároveň působí jako memento i pro naše počínání. Nemůžeme se vyvázat z evropského prostoru. Ekonomické problémy Evropy přímo ovlivňují naši ekonomiku a my se musíme umět na tyto vlivy adaptovat.

Ukazuje se, že rozpočtová zodpovědnost je klíčovým parametrem nejenom pro Českou republiku, ale pro všechny země. Díky úsporné rozpočtové politice má naše země solidní hodnocení ratingových agentur, na rozdíl od řady jiných, i mnohem vyspělejších ekonomik. Česká republika si dnes může půjčovat peníze nejlevněji ze střední a východní Evropy. To je významné kritérium, které potvrzuje dobrou pověst České republiky na finančních trzích.

Proto je důležité, že vláda rozpracovala všechny reformy, které jsou postupně předkládány do legislativního procesu. Musíme v nich pokračovat a držet nastavený kurz, který oceňují i zahraniční instituce, včetně Evropské komise. Vláda rovněž schválila rozsáhlou protikorupční strategii, která mj. reflektuje doporučení nezávislých expertů NERV a výrazně v tomto směru proti minulosti posouvá přístup státu.

Rok vlády je za námi. Mnohem více práce je však před námi. A jedním z klíčových úkolů je učinit vše pro to, aby se zvýšila podpora veřejnosti pro navrhované změny. To je úkol nejen pro celou vládu, ale i pro všechny koaliční politiky.

Petr Nečas, předseda Vlády ČR

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie