Důležité dokumenty

26. 2. 2018 17:50

Studie: Sdílená ekonomika

Analýza ke sdílené ekonomice zpracovaná přes Technologickou agenturu ČR týmem Vysoké školy podnikání a práva byla zadána jako reakce na výstupy předchozí Analýzy sdílené ekonomiky a digitálních platforem.

Práce na analýze byly zahájeny 6. září 2017 a její výsledky byly převzaty 20. listopadu 2017. Následně byla 6. prosince 2017 projednána Výborem pro digitální ekonomiku, který koordinuje činnost v rámci Aliance pro Společnost 4.0, a rozeslána členům výboru.

Ve studii jsou promítnuty postoje a zjištění řešitelského týmu vycházející z jejich zkušeností, provedených odborných analýz, sběru dat a modelování. Samotná studie ani její závěry nevyjadřují postoj či pozici Úřadu vlády či vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty