Na pravou míru

6. 3. 2017 11:45

Nikola Křístek postupoval dle vnitřních předpisů i dle etických hledisek

Před několika týdny se Úřad vlády stal předmětem mediální pozornosti z hlediska možného střetu zájmů, konkrétně se jednalo zejména o poměrně frekventované zmiňování jména našeho kolegy Nikoly Křístka z Odboru pro sociální začleňování. Chci se tímto za něj plně postavit v tom smyslu, že se neprokázalo žádné jeho pochybení a vše bylo v pořádku. Pan Křístek naopak postupoval tak, jak postupovat měl dle našich vnitřních předpisů i dle etických hledisek. Etická komise, která je mým poradním orgánem, se záležitostí zabývala velmi podrobně, pečlivě a odpovědně. Ve svém výstupu formulovala podrobně odůvodněné stanovisko, které přesvědčivě konstatuje výše uvedený závěr.

Pavel Dvořák
vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter