Na pravou míru

31. 10. 2013 11:56

Úřad vlády je v postavení poškozeného v případu PROMOPRO

Uvádíme na pravou míru, jak je to s pokutou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Úřadu vlády a odpovědností za chyby při zajištění ozvučení v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z podnětu Policie ČR a Ministerstva pro místní rozvoj zahájil 16. května 2011 správní řízení pro podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách u výše uvedené veřejné zakázky, která byla zadána firmě PROMOPRO v jednacím řízení bez uveřejnění.

ÚOHS rozhodnutím ze 4. června 2013 dospěl k závěru, že zvolený druh zadávacího řízení znamená porušení zákona o veřejných zakázkách a Úřadu vlády ČR uložil pokutu ve výši 1 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že Úřad vlády ČR dospěl k závěru, že nelze uvedené rozhodnutí ÚOHS relevantními argumenty zvrátit, dne 21. června 2013 pokutu zaplatil.

Případná osobní odpovědnost se týká bývalých zaměstnanců, kteří již k Úřadu vlády ČR pracovní poměr nemají. Jde zároveň o osoby, vůči nimž je vedeno trestní řízení, v němž má Úřad vlády ČR postavení strany poškozené.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter