Na pravou míru

15. 12. 2011 14:07

Úřad vlady plánuje úsporný rozpočet

Rádi bychom uvedli na pravou míru informace, uvedené ve večerní zpravodajské relaci České televize Události (středa 14.12.2011).

Z čeho vycházely a jak byly formulovány dotazy České televize:

Uřad vlády se chystá příští rok investovat:

  • do vozového parku dva miliony korun místo loňských 600 tisíc (viz rozpočtový sešit E, část 2. str. 191),
  • do bezpečnostních a informačních zařízení 905 tisíc místo loňských 275 tisíc (viz rozpočtový sešit E, část 2., tamtéž),
  • do pořízení výpočetní techniky pět milionů místo loňských 3,26 milionu (viz rozpočtový sešit E, část 2., tamtéž).

Z jakého důvodu budou investice do těchto tří položek vyšší než minulý rok?
Je to nutné v současné rozpočtové situaci?“

Reakce Úřadu vlady, která byla poskytnuta České televizi:

Obecně: Tazatel porovnává neporovnatelné. Údaje z rozpočtového sešitu E, část 2. strana 191 mají vypovídající schopnost pro návrh státního rozpočtu na rok 2012, údaje ve sloupci roku 2011 již nemusí odpovídat schválenému rozpočtu roku 2011, ale jedná se o údaje rozpočtu upraveného dle požadavků Ministerstva financí pro letošní rok.

Ad vozový park: na obnovu vozového parku byla ve schváleném rozpočtu roku 2011 rozpočtována částka 2,0 mil. Kč. Tato částka byla v průběhu roku 2011 upravena na výši 600 tis. Kč a ve skutečnosti vyčerpána. V tomto případě nelze porovnávat sloupce roku 2011 a 2012 uvedené v sešitu E.

Ad bezpečnostní zařízení: Výdaje na akci Bezpečností a informační zařízení vlády na rok 2012 jsou v porovnání s rokem 2011 vyšší o 630 tis. Kč z nutnosti zabezpečit modernizaci zejména ochranných systémů a systémů elektronické požární signalizace v objektech Úřadu vlády ČR.

Ad oblast výpočetní techniky: Jedná se o nutnou obnovu majetku s ohledem na již dožitý investiční cyklus a kterou nelze dále odkládat. Z tohoto důvodu byla tato položka navýšena na úkor obnovy a rozvoje informačních systémů. Celkový součet za obě akce je pak se součtem obou akcí v roce 2011 prakticky identický – nedochází proto ke zvýšení nároků ze státního rozpočtu.

Závěr:

Úřad vlády s ohledem na současnou rozpočtovou situaci plánuje v příštím roce celkovou úsporu ve výši cca 21,2 mil. Kč, a to i s ohledem na nárůst agendy, ke kterému v roce 2011 došlo (např. zabezpečení činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, zabezpečení procesu hodnocení dopadu regulace (RIA) a zřízení Kabinetu místopředsedkyně vlády).

Pozn.: V případě nutných výdajů na určitých položkách, které bude Úřad vlády nucen vynaložit v příštím roce, byla nalezena úspora na položkách jiných. Celkové úspory tak bude dosaženo přes nutnost navýšení určitých položek.

Jan Osúch, mluvčí Úřadu vlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter