Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Na pravou míru

13. 1. 2009 10:42

Vláda nic v čištění odpadních vod nezanedbala

Včerejší (12. 1. 2009) prohlášení stínového ministra životního prostředí za ČSSD Petra Petržílka k údajnému zanedbání práce na čištění odpadních vod ze strany vlády je zcela bezpředmětné.

Vláda nic v čištění odpadních vod nezanedbala

Materiál, na který Petr Petržílek na dnešní tiskové konferenci ČSSD reagoval, vláda vůbec neprojednávala, protože ho sám předkladatel z programu schůze stáhl. Vláda se situací v čištění odpadních vod bude zabývat při projednávání standardně a pravidelně předkládané informace o financování směrnice o čištění městských odpadních vod v březnu. „Pan Petržílek se snaží poukazovat na údajné chyby vlády, ukazuje tak ale pouze svoji vlastní neznalost,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

V Petržílkově „obvinění“ vlády a MŽP z blokování uvolňování dotací z fondů EU pro obce, které mají dlouhodobé smlouvy s provozovateli vodovodů a kanalizací, se nějak zapomnělo na fakt, že vyjednané dotační podmínky jsou jednoznačně posunem vpřed oproti stavu, kdy zastával Petr Petržílek funkci náměstka ministra životního prostředí a dalším náměstkem, přímo odpovědným za čerpání evropských fondů byl další člen ČSSD Tomáš Novotný. Původní podmínky, požadované Evropskou komisí, byly totiž daleko tvrdší.

Kdyby Evropská komise nakonec schválila dotace na rekonstrukce a výstavbu čistíren odpadních vod v případech, kde provozní smlouvy jsou uzavírány bez transparentních výběrových řízení a na mnohdy dobu trvající více než 30 let, bylo by to v Evropě nejen opravdovou raritou, ale odporovalo by to základním podmínkám veřejné podpory v Evropské unii, stanoveným už základními smlouvami Evropských společenství.

Přesto je zřejmé, že dojednané podmínky jsou pro valnou většinu obcí splnitelné a obávaným problémem se staly především pro lobby vodohospodářských firem, které z veřejné služby – dodávky pitné vody a čištění vod odpadních – generují v evropském kontextu nevídané zisky na úkor zákazníků, kteří je platí ve vodném a stočném.

V současné době je od vyhlášení první výzvy Operačního programu Životní prostředí pro oblast čistění městských odpadních vod schváleno celkem 228 projektů o celkové dotaci ve výši téměř 17 miliard korun a po uzavření právě probíhající třetí výzvy předpokládáme, že další projekty přibudou. Samotná administrace projektů OPŽP je v tuto chvíli nastavena tak, aby umožňovala realizovat projekty v co nejkratším čase.

Ministerstvo životního prostředí již v minulosti vypracovalo materiál, ve kterém vyčíslilo přesnou částku, kterou bude potřeba podpořit 13 zbývajících problémových aglomerací, kde čistírny odpadních vod nesplňují požadavky na jakost odpadních vod a zároveň uzavřené provozní smlouvy neodpovídají dotačním podmínkám, stanoveným Evropskou komisí. Výsledkem je částka 1,2 miliardy korun (bez prostředků pro Prahu). V případě, že uzavřené vodohospodářské smlouvy nebudou ve své stávající podobě vadit Ministerstvu zemědělství, které je hlavním odpovědným orgánem v oblasti vodohospodářství, nemělo by nic bránit tomu, aby tuto částku uvolnilo ze svých dotačních zdrojů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter