Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

26. 11. 2009 10:07

Schůze tripartity

Členové Rady hospodářské a sociální dohody ČR se ve čtvrtek 26. listopadu od 9 hodin sejdou na 80. zasedání Plenární schůze. Hlavní body programu:

- Východiska z krize v blízkém a střednědobém horizontu

- Vyhodnocení vybraných problémových právních předpisů z oblasti životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře

- Stav dopravní obslužnosti na rok 2010

- Zpráva o situaci v zemědělství

- Problematika agenturního zaměstnávání, vyhodnocení přínosu pro trh, včetně aktuálních údajů k 30. 6. 2009

- Návrh na změnu ve vedení pracovního orgánu RHSD ČR

- Plán zasedání orgánů RHSD ČR na 1. pololetí 2010

8.55 hod. – fototermín

11.30 hod. – pressbriefing

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter