Očekáváné události

5. 9. 2012 19:50

06.09.2012: Schůze vlády ČR, TK po 10.00 hod.

Členové vlády ve čtvrtek 6. září 2012 od 9 hodin projednají mimo jiné:

  • analýzu možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešení; Předkládá: ministr spravedlnosti;
  • koncepci ochrany a péče o nezletilé cizince bez doprovodu, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu; Předkládá: ministr vnitra;
  • zprávu o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011; Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
  • návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Chomutov; Předkládá: ministr vnitra;
  • jmenování JUDr. Roberta Pelikána, Ph. D. členem Rady Českého telekomunikačního úřadu; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu.

8.55 hod. - fototermín

po 10.00 - tisková konference


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter