Očekáváné události

8. 6. 2018 11:19

11. června 2018: Premiér Babiš se zúčastní oslav u příležitosti výročí 25 let česko-saské spolupráce

V pondělí 11. června 2018 se předseda vlády Andrej Babiš zúčastní oslav v Drážďanech u příležitosti 25. výročí podpisu Společného prohlášení předsedy vlády ČR a ministerského předsedy Svobodného státu Sasko.

S ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem bude také jednat o rozvoji přeshraniční dopravní infrastruktury, hospodářské spolupráci či spolupráci policejních sborů a také společných projektech v oblasti kultury.  

Na setkání v Drážďanech budou přítomni také první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Jiří Milek a ministr kultury Ilja Šmíd.

Společné prohlášení předsedy vlády ČR a ministerského předsedy Svobodného státu Sasko podepsané v roce 1992 navázalo na Smlouvu mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a vzájemné spolupráci. Dokument vytvořil politický rámec česko-saské spolupráce, na jeho základě vznikla mimo jiné mezivládní pracovní skupina, která se v úterý 12. června sejde v Drážďanech již ke svému 25. zasedání.

Termín

11. června 2018

Místo

Saská státní kancelář, Königsufer, Drážďany, Svobodný stát Sasko

Program

16.55 – fototermín při příjezdu premiéra Babiše k Saské státní kanceláři a přivítání
17.00 – jednání premiéra Babiše s ministerským předsedou Kretschmerem
17.15 – fototermín na začátku jednání delegací
18.00 – recepce u příležitosti výročí podpisu smlouvy

Mgr. Barbora Peterová
mluvčí vlády
Government Spokesperson

 

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 058
M: +420 723 707 619
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter