Očekáváné události

8. 4. 2016 16:26

11. dubna 2016: Schůze vlády ČR, TK v 13.00 hod.

Členové vlády v pondělí 11. dubna 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Návrh směřuje zejména k zefektivnění výkonu kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření.
 • Strategickou průmyslovou zónu Přerov – Bochoř, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Materiál shrnuje aktuální stav přípravy průmyslové zóny Bochoř a předkládá vládě dvě varianty dalšího rozvoje zóny.
 • Podepsání Dodatku č. 1 k Investiční smlouvě uzavřené dne 29. července 2014 mezi společností Hyundai Mobis Co., Ltd., Českou republikou, Moravsko-slezským krajem, Statutárním městem Ostrava a agenturou CzechInvest, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Vláda pověří premiéra podpisem odsouhlaseného znění Dodatku k investiční smlouvě, na základě které vzniká projekt v průmyslové zóně Mošnov s až tisíci novými pracovními místy.
 • Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ, předkládá: ministr zemědělství.
  Nový program podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost.
 • Zprávu o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2015 – exekutivní shrnutí, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Největší objem vývozu v historii země, dosažený v roce 2015, potvrzuje úspěšnost vládních proexportních kroků a výraznou konkurenceschopnost českých firem, které jsou schopné si udržet pozice i na náročných zahraničních trzích.
 • Účast předsedy vlády na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 15. - 16. dubna 2016, předkládá: ministr zahraničních věcí.
  Předseda české vlády v rámci konference GLOBSEC vystoupí s projevem zaměřeným na roli Visegrádské skupiny v kontextu aktuálních témat zahraniční politiky, jako jsou migrační krize a ozbrojený konflikt na Blízkém východě.

Kompletní program jednání vlády

9.55 – fototermín
13.00 – tisková konference
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter