Očekáváné události

9. 5. 2014 14:41

12. května 2014: Schůze vlády ČR, TK ve 12.00 hod.

Členové vlády v pondělí 12. května 2014 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

  • návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí;
  • novelu zákona o správních poplatcích a zákona o silničním provozu, předkládá: ministr vnitra;
  • novelu zákona o auditorech, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí;
  • novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, předkládá: ministr životního prostředí;
  • novelu zákona o dráhách, předkládá: ministr dopravy;
  • vyhodnocení institutu oddlužení v rámci insolvenčního zákona, předkládá: ministryně spravedlnosti;
  • přípravu a zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby, předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu, ministr vnitra, ministryně práce a sociálních věcí a vedoucí Úřadu vlády;
  • souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012, předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace;
  • vyhodnocení Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 a návrh Koncepce podpory mládeže na období 2014 -2020, předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Kompletní seznam projednávaných bodů.

08.55 – fototermín
12.00 – tisková konference
(čas se může změnit s ohledem na průběh jednání)


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.czvytisknout   e-mailem   Facebook   twitter