Očekáváné události

11. 10. 2016 11:57

12. října 2016: Schůze vlády ČR, TK v 12.00 hod.

Členové vlády ve středu 12. října 2016 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a 2. zprávu o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, předkládá: předseda vlády
  Akční plán vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy. Obsahuje seznam opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě připravují na podporu rozvoje digitálního trhu.
 • Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007-2013 za srpen 2016, předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  V srpnu 2016 Ministerstvo financí zaslalo Evropské komisi poslední žádosti o průběžnou platbu za uplynulé programové období. Podle posledních údajů Ministerstva financí se očekávané nedočerpání za celé končící programové období 2007–2013 pohybuje pod hranicí 30 miliard korun.
 • Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Vláda projedná zavedení letního času i v letech 2017 až 2021 - tedy ve stejné podobě, jako v České republice institut letního času fungoval dosud. Pravidla o úpravě letního času jsou jednotná pro celou Evropskou unii.
 • Návrh na sjednání Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé, předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr zahraniční věcí
  Dohoda CETA mezi Evropskou unií a Kanadou, kterou vláda projedná, má posílit a upevnit vzájemné hospodářské vztahy, poskytnout nové obchodní příležitosti pro ekonomické subjekty na obou stranách a také usnadnit vstup českých firem na kanadský trh.
 • Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti - analýzu pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci, předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
  Zkoušky spolehlivosti, kterým se analýza věnuje, byly do právního řádu ČR zavedeny v roce 2009 v souvislosti s reformou Policie České republiky. Se vznikem Generální inspekce bezpečnostních sborů byly kromě policistů zkoušky rozšířeny na příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby, Celní správy a GIBS samotné.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-10-05. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

12. října 2016

Program


8.55 – fototermín před jednáním vlády
12.00 – tisková konference po jednání vlády
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter