Očekáváné události

9. 9. 2016 11:23

12. září 2016: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, TK v 17.00 hod.

V pondělí 12. září 2016 proběhne od 14.00 hodin na Úřadu vlády 131. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací. Na jednání bude rovněž přítomen prezident republiky Miloš Zeman. Bude se jednat o druhou návštěvu hlavy státu na jednání tripartity za dobu vlády Bohuslava Sobotky.

Termín

12. září 2016

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

13.55 - fototermín před začátkem jednání tripartity

14.00 - začátek jednání

17.00 - tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity

  • Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace

Příjmy státního rozpočtu v roce 2017 jsou navrženy v objemu 1 244,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2017 by měly dosáhnout 1 304,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2017 je navržen ve výši 60 mld. Kč, což je o 10 mld. Kč méně než činí schválený deficit pro rok 2016.  Pro rok 2018 je navržen deficit ve výši 50 mld. Kč a pro rok 2019 ve výši 30 mld. Kč. Návrh státního rozpočtu na rok 2017 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2018 a 2019 zabezpečují, aby podíl deficitu hospodaření sektoru vládních institucí na HDP byl ve výši 0,5 % ročně. Strukturální deficit vládního sektoru činí 0,9 % HDP v roce 2017 a v roce 2018 a 2019 činí 1,0 % HDP ročně, což odpovídá střednědobému rozpočtovému cíli České republiky.

  • Dávky nemocenského pojištění

MPSV v současné době připravuje dvě vládní novely se změnami v oblasti nemocenského pojištění, jimiž se snaží reagovat na současný vývoj společenských potřeb. U návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů dochází k zavedení nové dávky – otcovské poporodní péče. Rovněž byla do návrhu zákona doplněna úprava týkající se dobrovolných hasičů. Podle rozhodnutí vlády bude jejich nemocenské činit 100 % při úrazu nebo nemoci v důsledku plnění úkolů dobrovolného hasiče. U návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změnám týkajících se pojistného na nemocenské pojištění a placení záloh na pojistné na důchodové pojištění u OSVČ a přináší řadu technických upřesňujících úprav vycházejících z poznatků praxe. Na jednání bude rovněž diskutována otázka karenční doby.

  • Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

Cílem Akčního plánu je shrnutí plánovaných opatření, která napomohou rozvoji digitální ekonomiky v ČR, a to jak z hlediska národních faktorů ČR, tak z hlediska iniciativ na úrovni Evropské unie. Součástí Akčního plánu je také závazek intenzivně komunikovat všechna plánovaná opatření se sociálními a hospodářskými partnery, se zákonodárci i s občanskou společností. Prioritou Akčního plánu je soustředit na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě na podporu rozvoje digitálního trhu připravují. Plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Kontakt pro média

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter