Očekáváné události

11. 3. 2014 15:54

12.03.2014: Schůze vlády ČR, TK v 12.45 hod.

Členové vlády ve středu 12. března 2014 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

  •  návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí;
  •  návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na zbývající část 1. pololetí 2014 a výhled na 2. pololetí 2014; Předkládá: vedoucí Úřadu vlády;
  •  návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017; Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu;
  •  Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020; Předkládá: ministryně pro místní rozvoj;
  •  návrh na poskytnutí pomoci Ukrajině při obnově a podpoře její demokratické transformace v období 2014 – 2016; Předkládá: ministr zahraničních věcí;
  •  a dále projednají několik poslaneckých návrhů.

Kompletní seznam projednávaných bodů.


9.55 – fototermín

12.45 – tisková konference (čas se může posunout s ohledem na průběh jednání vlády)


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter