Očekáváné události

12. 12. 2007 12:42

13. 12.: Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK ve 12.30 hod.

Členové Rady hospodářské a sociální dohody České republiky se sejdou ve čtvrtek 13. prosince 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.
Na programu zasedání 69. plenární schůze jsou mimo jiné tyto body:
- Stav připravenosti ČR na čerpání prostředků z operačních programů
- Aktualizace konvergenčního programu
- Aktualizace národního reformního programu
- Analýza investičních pobídek
- Zpráva o průběhu příprav novely zákona o zaměstnanosti
- Negativní dopad zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních a návrh řešení (zapracování zmocnění pro odlišnou úpravu pracovní doby ve zdravotnictví do § 100 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
- Návrh novely zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

12.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter