Očekáváné události

13. 3. 2018 15:45

14. března 2018: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 16.00 hod.

Ve středu 14. března 2018 proběhne od 14.00 hodin na Úřadu vlády 141. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

14. března 2018

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

13.55 – fototermín před začátkem jednání tripartity
14.00 – začátek jednání
16.00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

  • Návrh novely zákona o důchodovém pojištění

Vládní návrh zákona hovoří o růstu penzí. Všichni poživatelé důchodu budou mít od ledna navýšenou penzi minimálně o 540 Kč. Senioři nad 85 let věku, kterých je v ČR na 200 tisíc se dočkají nárůstu penzí o 1 000 Kč. Toto zákonné opatření přispěje ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů. Cílem vlády je během 4 let zvýšit průměrnou úroveň penzí na 15 tisíc korun. Materiál je předkládán MPSV.

  • Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020 a informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke konci ledna 2018 vyhlášeno za všechny programy 650 výzev s alokací 601,0 mld. Kč, což představuje 104,4 % hlavní alokace pro toto období. V rámci vyhlášených výzev byly do konce ledna 2018 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 274,4 mld. Kč a příjemcům bylo proplaceno 95,4 mld. Kč. Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci ledna činil 72,0 mld. Kč a Evropské komisi byly rovněž odeslány žádosti o platbu v hodnotě 66,4 mld. Kč. Materiál z pera MMR také pojednává o strategickém dokumentu - Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020.

  • Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Ministerstvo dopravy předkládá sociálním partnerům materiál popisující přehled přípravy staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč. Předložené informace popisují stav vývoje k 11. lednu 2018. V současné době jsou vydána všechna závazná stanoviska ke všem prioritním dopravním záměrům. Dodržení termínů zahájení jednotlivých staveb závisí primárně na získání pravomocného stavebního povolení a na úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele.

  • Návrh novely zákona o státní službě

Ministerstvo vnitra předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě. Návrh je připraven na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2018. Návrh zákona vede k vyšší flexibilitě a operativnosti státní služby. Mezi další změny patří úprava systému služebního hodnocení. Novela nemá dopad na čerpání evropských fondů.

  • Informace o dalším postupu v digitální agendě

Informační koncepce České republiky je základním dokumentem, který stanovuje cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy. Informační koncepce ČR je závazná pro všechny státní orgány a orgány územních samosprávných celků. Posláním eGovernmentu je co nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem poskytovat on-line služby ve vztahu k veřejné správě. Dlouhodobým cílem eGovernmentu v ČR je být jednou z předních zemí v praktickém využívání moderních služeb. Materiál je předkládán vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Mgr. Barbora Peterová
mluvčí vlády
Government Spokesperson

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 058
M: +420 723 707 619
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter