Očekáváné události

13. 6. 2017 13:27

14. června 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

Ve středu 14. června 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, předkládá ministr obrany
  Ministerstvo obrany navrhuje zvýšit služební tarify pro vojáky z povolání od 1. července 2017 o cca 7 procent tak, aby v nominální hodnotě odpovídalo už schválenému desetiprocentnímu navýšení u příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Strategický materiál reflektuje zásadní změny, k nimž došlo od přijetí poslední strategie surovinové politiky a které ovlivnily využívání domácích nerostných surovin i přístup k surovinám na světovém trhu. Přijetím státní surovinové politiky vláda deklaruje, že zabezpečení dostatku nerostných surovin pro domácí ekonomiku považuje za jednu ze svých priorit.
 • Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020, předkládá ministr financí
  Ministerstvo financí předloží vládě návrh předběžných příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních fondů na léta 2018 až 2020. Deficit státního rozpočtu na rok 2018 je navržen ve výši 50 mld. Kč, pro rok 2019 ve výši 50 mld. Kč a pro rok 2020 ve výši 45 mld. Kč.
 • Zhodnocení a návrh dalšího postupu ČR ve věci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, předkládá ministr vnitra
  Ministr vnitra předkládá vládě detailní vyhodnocení dopadů směrnice a návrh na vypracování a poddání žaloby na směrnici k Soudnímu dvoru Evropské unie.
 • Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, předkládá ministr zahraničních věcí
  Jedná se historicky o první Všeobecnou světovou výstavou v regionu Středního východu, Afriky a jižní Asie. Ústředním tématem pro EXPO 2020 bude „Connecting Minds, Creating the Future“, „Spojování myšlenek, vytváření budoucnosti“. Vláda má potvrdit rozhodnutí výběrové komise Ministerstva zahraničních věcí a jmenovat generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2020.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-06-14. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

14. června 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter