Očekáváné události

14. 11. 2007 15:31

15. 11.: Předseda vlády vystoupí na konferenci věnované dětem, TK: 14,15 hod.

Premiér Mirek Topolánek se ve čtvrtek 15. 11. 2007 zúčastní odborné konference „V zájmu dítěte“ , která se koná pod jeho záštitou. Název konference předznamenává hlavní cíle a poslání celé akce.

Vláda v červnu představila svůj plán změnit systém sociálně-právní ochrany dětí v České republice tak, aby byl účinnější než dosud. Na společném setkání politiků s odbornou veřejností budou prezentovány uskutečněné kroky vlády a upřesněny další priority pro plánovanou reformu.

V rámci programu vystoupí také ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, ombudsman Otakar Motejl a další představitelé vládních i nevládních organizací.

14,15 hod. - tisková konference

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem TK.

Místo: Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1


PROGRAM KONFERENCE „V ZÁJMU DÍTĚTE“

9.30 – 9.40 Zahájení konference a úvodní slovo, MUDr. Džamila Stehlíková
9.40 – 10.20 Úmluva o právech dítěte a Program prevence násilí na dětech, MUDr. Džamila Stehlíková
10.20–10.30 Diskuze
10.30–11.10 Zájem dítěte – determinanty a indikátory, MUDr. Eva Vaníčková
11.10–11:20 Diskuze
11:20-12:00 Zkušenosti z práce veřejného ochránce práva, JUDr. Otakar Motejl
12:30-13:10 Změny v péči o opuštěné děti - proč a jak, PhDr. Petra Vrtbovská PhD.
13:10-14:00 Panelová diskuze
14:00 - 15:00 Vystoupení předsedy vlády České republiky.Tisková konference
15:15–15:35 RNDr. Petr Nečas
15:35-15:55 MUDr. Tomáš Julínek15:55-16:15 JUDr. Jiří Pospíšil
16:15-16:35 Mgr. Jitka Gjuričová
16:35-17:00 RNDr. Jindřich Kitzberger
17:00 – 17:30 Diskuze a Závěr


Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter