Očekáváné události

12. 6. 2020 13:17

15. června 2020: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 16.00

V pondělí 15. června od 14.00 hodin se uskuteční jednání vlády. Poprvé po zavedení preventivních epidemiologických opatření se ministři a ministryně vrátí ke společnému jednacímu stolu ve Strakově akademii.

Na programu jednání bude mimo jiné finanční pomoc obcím na opravy komunikací poškozených těžbou dřeva v kůrovcových lokalitách, návrh novely zákona o ochraně utajovaných skutečností či návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie. Ministři se budou zabývat i programem Digitální Česko a opět i body, které souvisejí s řešením dopadů koronavirové epidemie.

Program jednání vlády 15. června 2020 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-15.

Upozorňujeme novináře, že vzhledem k návratu jednání vlády do standardního režimu bude opět umožněn příchod médií na doorstep.

Termín

15. června 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

12.15 – příchod médií na doorstep
12.30 – zahájení doorstepu
13.55 – začátek jednání vlády bez fototermínu
16.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter