Očekáváné události

13. 3. 2015 9:40

16. března 2015: Schůze vlády ČR, TK v 13.00 hod.

Členové vlády v pondělí 16. března 2015 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákona o ochraně spotřebitele a některých dalších zákonů, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Návrh si klade tři základní cíle: vytvořit nový jednodušší systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, zpřesnit právní úpravu nekalých obchodních praktik a upravit některé pravomoci dozorových orgánů v reakci na problémy aplikační praxe.
 • Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice, předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Plán detailně analyzuje možnosti rozvoje jaderné energetiky v České republice s ohledem na možné příležitosti, ale také rizika tohoto rozvoje. Vychází z nedávno přijaté Aktualizace státní energetické koncepce a byl zpracován v mezích jejího strategického zadání, které rozvádí do konkrétních realizačních kroků.
 • Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách, předkládá: ministryně pro místní rozvoj.
  Nové směrnice Evropské unie obsahují množství zásadních změn, jejichž transpozice do vnitrostátního právního řádu si vyžádá vznik zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Předkládaný věcný záměr je prvním krokem, na který budou navazovat další fáze přípravy nového zákona, jenž povede ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek.
 • Návrh novely nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, předkládá: ministr vnitra.
  Ministerstvo vnitra na základě přání zástupců územních samosprávných celků a v souvislosti s vládní novelou zákona o platu představitelů státní moci a navýšením tarifů státních zaměstnanců a zaměstnanců obcí a krajů předkládá návrh na navýšení odměn i pro členy zastupitelstev územních samosprávných celků.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, předkládá: ministr obrany.
  Stabilizačním příspěvkem vláda pomáhá udržet v armádě specialisty, do jejichž výcviku a školení stát investoval značné prostředky.

Kompletní program najdete na www.vlada.cz, kde jsou po skončení zasedání vlády informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

08.55 – fototermín

13.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)


Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 059
F +420 224 003 521
M +420 602 135 517
ayrer.martin@vlada.cz
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter