Očekáváné události

14. 3. 2016 16:48

16. března 2016: Schůze vlády ČR a jednání vlády se zástupci Asociace krajů ČR

Kabinet Bohuslava Sobotky zahájí ve středu 16. března svoji pravidelnou schůzi v 9.00 hodin. Od 10.00 hodin proběhne společné jednání vlády a zástupců Asociace krajů ČR. Po tomto jednání bude dokončena samostatná schůze vlády.

08.55 – fototermín před jednáním vlády
09.55 – fototermín před jednáním vlády se zástupci Asociace krajů ČR
11.00 – pracovní oběd členů vlády ČR se zástupci Asociace krajů ČR
12.00 – tisková konference po jednání vlády se zástupci Asociace krajů ČR
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)
následně – pokračuje schůze vlády
15.00 – tisková konference po jednání vlády
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo všech jednání

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínech a tiskových konferencích na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.
Podmínkou účasti na tiskových konferencích je společenský oděv.
 

Jednání vlády

Členové vlády ve středu 16. března 2016 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákona o pojišťovnictví, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Návrh implementuje změny norem EU směřující k posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a k dosažení vyšší úrovně ochrany pojištěných osob.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Návrh povede k tomu, že stát získá z těžby nerostného bohatství více peněz.
 • Návrh usnesení vlády ČR k aktualizaci usnesení vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 a č. 824 ze dne 30. října 2013 a k zabezpečení investiční přípravy akce Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov - technická infrastruktura, II. etapa, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Návrh především stanovuje výši dotace Ústeckému kraji v souvislosti s přípravou Strategické průmyslové zóny Triangle a výši dotace pro město Ostrava na odstranění problémů bránících vstupu dalších investorů do Strategické průmyslové zóny Mošnov.
 • Rámec rozvoje České obchodní inspekce jako moderního dozorového orgánu, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Materiál počítá s technickým i personálním posílením České obchodní inspekce, v zájmu co nejefektivnější ochrany všech spotřebitelů a zvládnutí zvyšujících se požadavků na výkon dozoru daných evropskými i národními právními předpisy.
 • Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách v období květen až říjen 2015, předkládá: ministr zemědělství.
  Návrh na poskytnutí mimořádné jednorázové částečné kompenzace těm pěstitelům, kterým se v důsledku sucha v roce 2015 snížila produkce plodin a sadbového materiálu lesních dřevin o více než 30 % v porovnání s průměrem posledních tří let.
 • Návrh novely zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, předkládá: ministr spravedlnosti.
  Hlavním cílem návrhu je lepší ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, posílení dohledových pravomocí ministerstva nad insolvenčními správci, snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů, regulace komerčních subjektů způsobilých negativně ovlivnit konkrétní insolvenční řízení a intenzivnější ochrana podnikatelů před podáváním tzv. šikanózních insolvenčních návrhů.
 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na jednání Evropské rady ve dnech 17. a 18. března v Bruselu, předkládá: předseda vlády v rámci Výboru pro Evropskou unii.
  Vláda schválí mandát pro premiéra na nadcházející jednání Evropské rady věnované hlavně tématu migrace a další spolupráce EU s Tureckem při řešení uprchlické krize.

Kompletní program jednání vlády na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-03-16
 

Jednání vlády se zástupci Asociace krajů České republiky

Hlavní témata společného jednání vlády a Asociace krajů ČR na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-bude-jednat-s-hejtmany-o-financovani-zeleznicni-dopravy-po-roce-2019-a-situaci-v-oblasti-zdravotnictvi-141233/

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 059
F +420 224 003 521
M +420 602 135 517
ayrer.martin@vlada.cz www.vlada.cz

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter