Očekáváné události

15. 4. 2014 16:42

16.04.2014: Schůze vlády ČR, TK ve 12.00 hod.

Členové vlády ve středu 16. dubna 2014 od 9.30 hodin projednají mimo jiné:

  • sběr dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů, předkládá: předseda vlády;
  • přípravu a zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby, předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu, ministr vnitra, ministryně práce a sociálních věcí a vedoucí Úřadu vlády;
  • návrh změn Jednacího řádu vlády, předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu;
  • zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2013, předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
  • zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013, předkládá: ministr vnitra;
  • zprávu o implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005), předkládá: ministr zdravotnictví;
  • návrh na jmenování do hodností generálů, předkládá: ministr obrany;
  • seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro rok 2014 v resortu Ministerstva spravedlnosti, Předkládá: ministryně spravedlnosti;
  • seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro rok 2014 v resortu Ministerstva kultury, předkládá: ministr kultury.


Kompletní program najdete na www.vlada.cz, kde jsou po skončení zasedání vlády informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

09.25 – fototermín

cca 12.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

následně – jednání koaliční rady

následně – tisková konference po jednání koaliční rady


Podmínkou účasti na tiskových konferencích je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.czvytisknout   e-mailem   Facebook   twitter