Očekáváné události

16. 1. 2018 15:18

17. ledna 2018: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 8 hodin

Ve středu 17. ledna 2018 od 6.30 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Přehled klíčových agend evropské politiky s důrazem na aktuální priority z hlediska zájmů České republiky, předkládá předseda vlády.
  Dokument představuje přehled priorit jednotlivých resortů v rámci evropské agendy.
 • Návrh změn Jednacího řádu vlády a změn Legislativních pravidel vlády, předkládá ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády.
  Cílem předloženého materiálu je upravit Jednací řád vlády za účelem zefektivnění a zrychlení projednávání materiálů předložených vládě, jakož i samotného jednání vlády.
 • Novela insolvenčního zákona, předkládá ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády.
  Cílem novely je legislativní řešení nadměrného zadlužení některých osob ústící do tzv. dluhové pasti, a to zpřístupněním institutu oddlužení pro širší okruh dlužníků, a ve vazbě na tento primární cíl rovněž provedení dílčích změn v právní úpravě institutu oddlužení a odstranění některých nedostatků úpravy, na něž ukázala aplikační praxe. 
 • Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, předkládá ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády.
  Cílem návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je především stabilizace a zkvalitnění výkonu znalecké činnosti. 
 • Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky v Bulharské republice dne 22. ledna 2018, předkládá místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-01-17.

Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

17. ledna 2018

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

6.25 – fototermín před začátkem jednání
8.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Mgr. Barbora Peterová
mluvčí vlády
Government Spokesperson

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 058
M: +420 723 707 619
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter