Očekáváné události

14. 10. 2016 14:59

17. října 2016: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

V pondělí 17. října 2016 proběhne od 16.00 hodin na Úřadu vlády 132. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

17. října 2016

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

15.55 – fototermín před jednáním tripartity
16.00 – začátek jednání
Po konci jednání následuje tisková konference (čas bude upřesněn dle průběhu jednání)
 

Program jednání tripartity:

 • Vyhodnocení opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce 
  V materiálu předkládaném MPSV jsou poskytnuty informace o aktuální situaci na trhu práce, je analyzována problematika dlouhodobé nezaměstnanosti, jsou popsána plnění jednotlivých opatření. Současně je podána informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce a o projektech pracovní migrace z Ukrajiny.
 •  Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek 
  Materiál MMR informuje o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007–2013 a 2014–2020. U programového období 2007–2013 hodnota odeslaných žádostí o platbu za operační program dosáhla včetně předběžných plateb 95 % celkové alokace programu. Tohoto stavu bylo dosaženo u všech operačních programů. U programového období 2014–2020 bylo k 31. srpnu 2016 od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem 337 výzev s alokací 387,8 mld. Kč. Tato částka představuje 59,8 % z celkové alokace období 2014–2020, která činí 648,5 mld. Kč. 
 • Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona
  Podkladový materiál MMR informuje o vývoji situace v záležitosti návrhu novely stavebního zákona. Materiál byl projednán vládou v záři letošního roku a následné schválení návrhu umožnilo jeho posun do dalšího legislativního procesu. 
 • Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 
  Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný přehled investorské přípravy definovaných staveb. Materiál rovněž obsahuje informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které bude zvolen zrychlený režim znovuposouzení vlivů záměrů na životní prostředí. 
 • Informace o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  Podle zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky je oblast bezpečnosti práce v působnosti MPSV. Podkladový materiál pro plenární schůzi RHSD má za cíl shrnout činnost MPSV, jakožto gesčního orgánu, v oblasti BOZP. Materiál je předkládán pro informaci. 
 • Vyhodnocení realizace přijatých opatření týkajících se stabilizace na komoditním trhu v oblasti mléka a masa 
  Ministerstvo zemědělství nepodceňuje složitou situaci na komoditním trhu s mlékem a vepřovým masem, snaží se hledat okamžité nástroje, jak zemědělcům pomoci, aby chovatelé nebyli nuceni živočišnou výrobu utlumovat či rušit. Materiál MZe je předkládán pro informaci. 

Akreditace

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv. 

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter