Očekáváné události

15. 9. 2017 12:34

18. září 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 11.00 hod.

V pondělí 18. září 2017 od 9.00 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru, předkládá ministr zemědělství
  Nařízení vlády reaguje na ukončení režimu produkčních kvót, k němuž v cukrovarnictví dojde od 30. 9. 2017. Nařízení vlády v reakci na tento fakt mj. odstraňuje vzniklou nadbytečnou byrokracii.
 • Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele, předkládají ministři průmyslu a obchodu a spravedlnosti
  Cílem předkládaného věcného záměru je vznik nového zákona, díky němuž dojde k celkovému zdokonalení právní úpravy ochrany spotřebitele a k posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů v České republice. Podle předkladatelů návrhu je kodifikace spotřebitelského práva nezbytná mj. z důvodu roztříštěnosti a dvojkolejnosti stávající právní úpravy v oblasti práv spotřebitele.
 • Koncepce rodinné politiky, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  Koncepční materiál připravilo MPSV ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku na základě požadavku Programového prohlášení vlády. Opatření v Koncepci jsou zaměřená na všechny rodiny bez ohledu na jejich uspořádání a volbu typu péče o děti, ať už v rodině, nebo mimo ni. Navrhovaná opatření jsou zaměřena na největší problémy, kterým dnešní rodiny čelí.
 • Návrh na změnu programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, předkládají místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Technologické agentury ČR
  Předkladatelé navrhují prodloužení doby trvání programu DELTA, který je zaměřen na zvyšování množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci se zahraničními subjekty. Program podpory schválila vláda v srpnu 2013.
 • Změna příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky - Památník Hodonín u Kunštátu z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na Muzeum romské kultury, předkládá ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Objekt památníku připomínajícího utrpení obětí romského holokaustu v tzv. cikánském táboře během druhé světové války má podle návrhu ministra pro lidská práva přejít pod organizaci, která se systematicky zabývá mapováním historie romského etnika v ČR. Protože se jedná o převod majetku mezi ministerstvy (z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod Ministerstvo kultury), musí o něm rozhodnout vláda.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-09-18. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

18. září 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

8.55 – fototermín před začátkem jednání
11.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter