Očekáváné události

14. 9. 2017 10:32

18. září 2017: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 18.00 hod.

V pondělí 18. září 2017 proběhne od 16.00 hodin na Úřadu vlády 139. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

18. září 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

15.55 – fototermín před začátkem jednání tripartity
18.00 – tisková konference
(čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

  • Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018

Příjmy státního rozpočtu v roce 2018 jsou navrženy v objemu 1 302,3 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2018 by měly dosáhnout 1 352,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2018 je navržen ve výši 50 mld. Kč, což je o 10 mld. Kč méně než činí schválený deficit pro rok 2017. Pro rok 2019 a 2020 je navržen deficit rozpočtu ve výši 50 mld. Kč. Návrh státního rozpočtu na rok 2018 počítá se zapojením příjmů z jiných finančních mechanismů v celkové výši 70,2 mld. Kč na financování společných programů. Materiál je předkládán Ministerstvem financí.

  • Akční plán pro společnost 4.0

Akční plán pro Společnost 4.0 je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy. Materiál shrnuje směřování vládní politiky a klíčová opatření na podporu rozvoje digitálního trhu České republiky. Akční plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje a stanovuje konkrétní harmonogram provádění prioritních úkolů. Materiál je předkládán Úřadem vlády.

  • Závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu

Odborná komise pro důchodovou reformu byla ustavena na základě Koaliční smlouvy a Programového prohlášení vlády v roce 2014. Debata o důchodové reformě vyústila v konkrétní návrhy změn. Odborná komise přijala deset návrhů, které se týkaly všech tří systémových pilířů. Projednávání jednoho z nich bylo přerušeno. Devět zbývajících bylo schváleno vládou a osm z nich bylo přijato parlamentem a promítnuto do zákonných norem. Materiál je předkládán Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  • Vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti je prováděcí dokument, kterým již třetí rok v řadě dochází ke koordinaci kroků vlády a jednotlivých ministerstev v oblasti hospodářské a sociální politiky. Akční plán je připravován ve spolupráci se sociálními partnery, schvaluje ho vláda po projednání v tripartitě a jeho plněním se zabývá Porada ekonomických ministrů za účasti zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Materiál je předkládán Úřadem vlády.

  • Stav čerpání prostředků z fondů EU

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke konci července 2017 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 545 výzev s alokací 552,7 mld. Kč, což představuje 93,2 % hlavní alokace. V rámci vyhlášených výzev byly do konce července vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 199,2 mld. Kč, což činí 33,6 % hlavní alokace. Do konce července bylo příjemcům proplaceno 62,8 mld. Kč. Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci července činil 45,9 mld. Kč. Do konce července 2017 byly odeslány Evropské komisi žádosti o platbu v hodnotě 39,7 mld. Kč. Materiál je předkládán Ministerstvem místního rozvoje.

  • Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný přehled investorské přípravy definovaných staveb. Materiál také obsahuje informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které bude zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/akreditace-pro-media-126100/ Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Kontakt pro média

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 059
F +420 224 003 521
M +420 602 135 517
ayrer.martin@vlada.cz  

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter