Očekáváné události

17. 9. 2013 15:55

18.09.2013: Schůze vlády ČR, TK v 16:30

Členové vlády ve středu 18. září 2013 od 9 hodin projednají mimo jiné:

 • návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014; Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí;
 • novelu zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; Předkládá: ministr zdravotnictví;
 • návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; Předkládá: ministr zdravotnictví;
 • strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012-2020 - stanovení dalšího postupu v jejím naplňování; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
 • rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016; Předkládá: ministr dopravy;
 • návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016; Předkládá: ministr pro místní rozvoj;
 • řešení výplaty nepojistných dávkových systémů v resortu práce a sociálních věcí; Předkládá: ministr práce a sociálních věcí;
 • informace o rozsahu škod, které vznikly na kulturních památkách v důsledku povodní a přívalových dešťů v červnu 2013, a návrh na zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury; Předkládá: ministr kultury;
 • zprávu o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy; Předkládá: ministr dopravy;
 • záměr převodu některých lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších územních samosprávných celků; Předkládá: ministr zemědělství;
 • návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.

Kompletní seznam projednávaných bodů.

8:55 hod. - fototermín

16:30 hod. - tisková konference


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz 
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter