Očekáváné události

18. 12. 2007 8:54

19. 12.: Schůze vlády, TK ve 13:30 hod.

Členové vlády ve středu 19. prosince 2007 od 9 hod. projednají mimo jiné:
- návrh rekodifikace trestního zákoníku
- návrh novely občanského soudního řádu
- návrh novely zákona o elektronických komunikacích
- návrh novely zákona o silniční dani
- návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby
- nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
- poslanecký návrh novely zákona o vodách a o integrovaném záchranném systému
- poslanecký návrh zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví
- Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
- Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje ČR.

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz. Na této adrese je možné sledovat průběžné výsledky jednání vlády.

8.55 hod. – fototermín
13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů doporučen 30 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter