Očekáváné události

18. 4. 2017 15:06

19. dubna 2017: Schůze vlády ČR, TK v 12.00 hod.

Členové vlády ve středu 19. dubna 2017 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Strategický rámec Česká republika 2030, předkládá: předseda vlády
  Česká republika 2030 je dokument, který má určit směr pro dlouhodobý rozvoj České republiky. Jeho záměrem je zvýšit kvalitu života všech obyvatel a současně zachovat respekt k přírodním limitům. Návrh počítá s tím, že v případě přijetí bude Úřad vlády každé dva roky připravovat Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti.
 • Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu, předkládá: ministr obrany
  Cílem návrhu nařízení vlády je nastavit efektivní proces plánování obrany státu a vytvořit podmínky, které umožní vládě lépe koordinovat činnost státu v případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu.
 • Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020, předkládá: ministr vnitra
  Ministr vnitra představí plán, jak před hrozbou teroristických útoků nejlépe chránit takzvané měkké cíle - tedy místa, kde se shromažďuje větší množství lidí. Základním záměrem koncepce je vytvoření národního systému ochrany měkkých cílů, na jehož základě bude možné na hrozby útoků reagovat komplexně a pohotově.
 • Poslanecký návrh Andreje Babiše na vydání novely zákona, kterým se mění zákon o investičních pobídkách, a dalších souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1058), předkládá: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Cílem předloženého návrhu zákona je nově od 1. ledna 2018 podrobit zdanění úrokové příjmy z tzv. korunových dluhopisů plynoucí po uvedeném datu fyzické osobě, která byla v době emise dluhopisu nebo v době jeho nabytí osobou spojenou s vydavatelem dluhopisů.
 • Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem o návrhu prezidenta republiky na zrušení jednotlivých ustanovení zákona o střetu zájmů a novely zákona o střetu zájmů, předkládá: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Vláda bude rozhodovat, jestli se zúčastní řízení před Ústavním soudem, které se zabývá návrhem na zrušení některých ustanovení zákona o střetu zájmů a novely zákona o střetu zájmů, kterou Poslanecká sněmovna definitivně schválila 10. ledna 2017.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-04-19. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

19. dubna 2017

Program

9.55 – fototermín před jednáním vlády
12.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace.
Více informací:
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter