Očekáváné události

18. 1. 2022 12:35

19. ledna 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.30

Ve středu 19. ledna od 10.00 hodin zasedne ve Strakově akademii vláda Petra Fialy. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se fototermín ani doorstep před začátkem jednání.

Vláda má na programu mimo jiné návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti, rozhodnout má o dalším pokračování materiální podpory státu při řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ze státních hmotných rezerv a projedná i žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie na neplatnost rozhodnutí Evropské komise, která České republice odmítla proplatit některé platby do zemědělství. Ministři a ministryně mají rovněž přijmout prohlášení vlády k 45. výročí zveřejnění Charty 77. Zabývat se budou i aktuálními problémy souvisejícími s průběhem epidemie nemoci covid-19.

Program jednání vlády 19. ledna 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-01-19.

Termín

19. ledna 2021

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

10.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
13.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do středy 19. ledna do 9.00 na e-mail akreditace@vlada.cz.

Upozorňujeme, že podmínkou pro vstup do Strakovy akademie je předložení digitálního certifikátu EU COVID nebo potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, případně písemného potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, u nichž podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, že dotyčná osoba v posledních 72 hodinách podstoupila RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo v posledních 24 hodinách podstoupila rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření u zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Po dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinné ochraně dýchacích cest.

Fototermíny na začátku jednání a doorstep se vzhledem k epidemické situaci neuskuteční.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter