Očekáváné události

16. 12. 2016 15:21

19. prosince 2016: Schůze vlády ČR, TK v 14.00 hod.

Členové vlády ve pondělí 19. prosince 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Materiál o změně ve funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu a k návrhu na jmenování vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti, předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Vláda rozhodne o jmenování Jiřího Langa do funkce ředitele Národního bezpečnostního úřadu. Dušan Navrátil, dosavadní ředitel NBÚ, by se měl stát vládním zmocněncem pro oblast kybernetické bezpečnosti, která se řadí mezi současné vládní priority.
 • Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovského kraje, předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Strategický rámec by měl přispět k nastartování ekonomické restrukturalizace na územích, která dlouhodobě hospodářsky zaostávají za zbytkem republiky. To má vést k naplňování jednoho z prioritních cílů vlády – snižování sociální a ekonomické nerovnosti v zemi.
 • Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Cílem nové úpravy je zejména vymezení odpovědnosti za zavedení systému vnitřního řízení a kontroly a ochranu veřejných prostředků; odstranění duplicitních kontrol prováděných orgány finanční správy; snížení rigidnosti kontroly veřejných výdajů; posílení kontroly hospodaření podřízených organizací ze strany zřizovatele a posílení nezávislosti interního auditu.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a další související zákony, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Návrh počítá s rozvrstvením odvodů na sociální zabezpečení ve prospěch lidí, kteří vychovávají dvě a více děti. Dosud byly sazby jednotné a počet nezaopatřených dětí, o které se zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné starají, se nezohledňoval. Pro bezdětné páry nebo rodiny s jedním dítětem by se výše pojistného ani po případném schválení novely měnit neměla.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě a další související zákony, předkládá: ministr dopravy
  Novela zákona by přinesla zejména přesnější pravidla pro provozování taxislužby a komplexní úpravu licenčního řízení linkové dopravy, které by mělo být jednodušší a bez nadbytečných administrativních úkonů. Návrh obsahuje také dílčí změny reagující na přijetí nového zákona o odpovědnosti za přestupky.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-12-19. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

19. prosince 2016

Program

9.55 – fototermín před jednáním vlády
14.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter