Očekáváné události

29. 1. 2015 18:00

2. února 2015: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 12.00 hod

V pondělí 2. února 2015 proběhne od 9.00 hodin na Úřadu vlády 115. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových konfederací.

Termín

2. února 2015

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

8.55 - fototermín před začátkem jednání tripartity
9.00 - začátek jednání
12.00 - tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

 • Současná situace ve zdravotnictví
  Materiál shrnuje aktuální informace a témata ve zdravotnictví. Poskytuje informace o hospodaření zdravotních pojišťoven a nákladech na zdravotní služby za první tři čtvrtletí roku 2014. Materiál dále informuje o schválené úhradové vyhlášce na rok 2015 a zvyšování platů lékařů i zdravotnického personálu.
 • Aktuální situace v čerpání evropských fondů a v přípravě na čerpání v novém plánovacím období
  Materiál informuje o stavu čerpání finančních prostředků z fondů EU k 30. listopadu 2014, popisuje plnění finančních milníků i základní údaje členěné podle jednotlivých operačních programů. Druhá část materiálu informuje o stavu vyjednávání programů v novém období 2014 – 2020.
 • Zákon o významné tržní síle
  V roce 2014 předložil ÚOHS novelu zákona, kterou upravila Legislativní rada vlády. Návrh novely byl v září 2014 stažen z jednání vlády, aby se mu mohla před definitivním schválením věnovat tripartita.
 • Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014 – 2020
  Materiál informuje o přípravě operačního programu Program rozvoje venkova a stavu jeho projednávání s Evropskou komisí. Obsahuje také harmonogram realizace jednotlivých opatření programu (ekologické zemědělství, zalesňování a zakládání lesů, agro-environmentálně-klimatická opatření) a stručně informuje o pravidlech poskytování dotací.
 • Aktuální situace v dřevařském průmyslu
  Materiál informuje o současné situaci dřevozpracujícího a lesního průmyslu. Podává podrobné informace o těžbě dřeva, výrobě nábytku, papírenském průmyslu, polygrafickém průmyslu a dalších průmyslových odvětví na bázi dřeva.
 • Řešení finanční gramotnosti
  Navazuje na schválenou Národní strategii finančního vzdělávání a konkretizuje úkoly MF a dalších subjektů nezbytné pro řádnou realizaci této strategie. Cílem materiálu je informovat sociální partnery o aktivitách MF v průběhu posledních dvou let a úkolech MF pro nejbližší období.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 059
F +420 224 003 521
M +420 602 135 517
ayrer.martin@vlada.cz
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter