Očekáváné události

19. 6. 2017 15:26

20. června 2017: Premiér Sobotka vystoupí na konferenci Závaznost soudních rozhodnutí

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka vystoupí v úterý 20. června 2017 v Brně na mezinárodní konferenci Závaznost soudních rozhodnutí. Konference se dále zúčastní ministr spravedlnosti Robert Pelikán, generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland a předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Konference, kterou pořádá Nejvyšší soud ČR v rámci českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, se bude zabývat zejména otázkou závaznosti judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, vnitrostátních soudů a vztahy ústavních a národních soudů v rámci vnitrostátních právních systémů.

Více o konferenci naleznete na www.conference2017.supremecourt.cz.

Termín

20. června 2017

Místo

Hotel International, Husova 16, Brno

Program

9.30 – zahájení konference
následně – projev předsedy vlády ČR a dalších významných hostů

Kontakt pro média na místě

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter