Očekáváné události

18. 11. 2015 14:26

20. listopadu 2015: Schůze vlády ČR, TK v 15.00 hod.

Členové vlády v pátek 20. listopadu 2015 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Státní integrační program pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících, předkládá: ministr vnitra.
  Ministerstvo vnitra připravilo nový koncept tzv. státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou, ať už formou azylu nebo doplňkové ochrany, s účinností od 1. ledna 2016.
 • Spolupráci ČR se zdrojovými a tranzitními zeměmi migrace: role zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, předkládá: ministr zahraničních věcí.
  V kontextu současné migrační krize v Evropě roste význam zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, proto je vládě předkládán přehled zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v gesci MZV v roce 2015 s výhledem na rok 2016 s důrazem na opatření k posílenému zapojení ČR v otázkách vnější dimenze migrace.
 • Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC, předkládá: ministr vnitra. 
  Materiál koncipuje fungování programu MEDEVAC v dlouhodobé perspektivě tak, že se stane komplexním a stabilním programem s cílem snižovat devastující dopady ozbrojených konfliktů, přírodních či lidmi způsobených katastrof.
 • Zprávu o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za třetí čtvrtletí roku 2015, předkládá: předseda vlády.
  Materiál shrnuje úspěšně splněná opatření z vládního Akčního plánu, který bude brzy aktualizován pro rok 2016.
 • Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona o správních poplatcích, předkládá: ministr kultury.
  Cílem navrhovaného zákona je zdůraznit veřejný zájem na ochraně památkového fondu a dále výrazné zpružnění a zefektivnění systému památkové péče zejména využitím moderních komunikačních a informačních technologií.

Kompletní program jednání vlády

09.55 – fototermín 
15.00 – tisková konference (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter