Očekáváné události

18. 8. 2015 17:05

20. srpna 2015: Jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 se 60 minut po jednání vlády sejde ve Strakově akademii předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Tématem jednání bude aktuální vývoj kolem státního podniku Česká pošta a situace unesených občanů ČR v Libanonu a Lybii.

Po jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu bude následovat výstup pro média.

Termín

20. srpna 2015

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Kontakt pro média na místě

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854

Info pro Vás: Předsednictvo Bezpečnostní rady státu

  • Jednání předsednictva BRS svolává předseda BRS (premiér) a v době jeho nepřítomnosti místopředseda BRS, jednání se konají podle potřeby. Předsednictvo BRS na svých jednáních zejména posuzuje aktuální bezpečnostní situaci ve světě a v České republice.
  • Předsednictvo Bezpečnostní rady státu tvoří: předseda BRS (předseda vlády), místopředseda BRS (1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí), místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministr vnitra, ministr zahraničních věcí a ministr obrany.

Více informací o BRS naleznete na stránkách www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/brs-3851/

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter