Očekáváné události

18. 8. 2015 18:03

20. srpna 2015: Schůze vlády ČR, TK v 16.00 hod.

Členové vlády ve čtvrtek 20. srpna 2015 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  V souladu s Programovým prohlášením vlády se navrhuje zvýšit od příštího roku minimální měsíční mzdu a minimální hodinovou mzdu. Současně se mají valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat.
 • Zařazení projektových záměrů Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (Projekt DRG) a Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS určených k podpoře z ESIF mezi projekty naplňující Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, předkládá: ministr zdravotnictví.
  Zařazení projektů mezi projekty, které je možné předkládat do výzvy 03_15_019 Operačního programu Zaměstnanost, výrazně přispěje k jejich úspěšné realizaci.
  Projekty mají zavést procesní řízení a především metodické standardy do celého systému úhrad lůžkové péče a umožnit tak efektivně tuto klíčovou oblast optimalizovat i s respektem ke specifikům jednotlivých území.
 • Informace o některých oblastech k řešení ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany, předkládá: ministr vnitra.
  Vláda bude seznámena s opatřeními, které ministerstvo vnitra plánuje pro zlepšení práce dobrovolných hasičů.
 • Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace „Klokánků,“ předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Vláda projedná poskytnutí mimořádné jednorázové dotace pro Fond ohrožených dětí v zájmu zachování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Základní parametry zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016, předkládá: ministr dopravy.
   

Kompletní program jednání vlády

09.55 – fototermín 
16.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter