Očekáváné události

17. 2. 2017 9:32

20. února 2017: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 18.00 hod

V pondělí 20. února 2017 proběhne od 16.30 hodin na Úřadu vlády 135. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

20. února 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

16.30 – fototermín před začátkem jednání tripartity
18.00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

  • Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a záměry v oblasti sdílené ekonomiky

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu shrnuje směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotlivá ministerstva a koordinátor digitální agendy připravují na podporu rozvoje digitálního trhu. Aktualizovaná verze materiálu z ledna 2017 reaguje na dosavadní činnost a představuje další postup v prioritních oblastech koordinátora digitální agendy a gestorů ve státní správě. Cílem vlády v oblasti sdílené ekonomiky je nastavení vyváženého prostředí, které nezmaří potenciál nových inovací, nastaví jasná a předvídatelná pravidla a nebude znevýhodňovat stávající podnikatelské subjekty.

  • Aktuální situace ve zdravotnictví

Dokument Ministerstva zdravotnictví pojednává o financování systému veřejného zdravotního pojištění, o snížení doplatků za léky, dále o vládním návrhu novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, či o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti. Materiál také mapuje personální situaci ve zdravotnictví, podává informaci o návrhu zákona o veřejných neziskových zdravotnických organizacích, či o příplatcích za směnnost.

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Kontakt pro média

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication


 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1


T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter