Očekáváné události

18. 12. 2020 13:01

21. prosince 2020: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 16.00

V pondělí 21. prosince od 14.00 hodin °se formou videokonference uskuteční jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády na základě nouzového stavu kvůli zhoršené epidemické situaci bude omezen počet novinářů na tiskové konferenci a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Kromě aktuálního vývoje epidemie koronaviru se bude vláda zabývat několika návrhy zákonů, například novelou zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, návrhem zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy či návrhem zákona o podpoře nízkoemisních vozide. Řešit bude i věcný záměr zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů.

Kompletní program jednání vlády 21. prosince 2020 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-12-21.

Termín

21. prosince 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

14.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
16.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k opatřením přijatým vládou České republiky v rámci zamezení šíření koronaviru je, stejně jako na jaře a v souladu s krizovým opatřením, počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen. Přítomna budou pouze veřejnoprávní média a celoplošné televize. Pro ostatní média bude dostupná videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci rádi připojili, je nutná akreditace nejpozději do pondělí 21. prosince do 13.00 na e-mail akreditace@vlada.cz. Akreditace je možná pouze pro novináře s dlouhodobou akreditací na tiskové konference pořádané Úřadem vlády.

Fototermíny na začátku jednání a doorstep se vzhledem k přijatým opatřením neuskuteční.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter