Očekáváné události

19. 5. 2017 12:45

22. května 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

V pondělí 22. května 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 10.00 budou mimo jiné tyto body:

 • Zavedení zpoplatnění pro osobní automobily ve Spolkové republice Německo, předkládá ministr dopravy
  Materiál se zabývá zavedením mýta na německých dálnicích, které v březnu letošního roku schválil německý Spolkový sněm a které je kontroverzní pro svůj dopad na zahraniční řidiče. Evropská komise tento týden rozhodla, že nově přijaté zákony nejsou v rozporu s právem EU.
 • Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024, předkládá místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
  Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace navrhuje v souladu se stanoviskem Rady pro výzkum, vývoj a inovace navýšit výdaje v této kapitole jak v rozpočtu na rok 2018, tak i ve střednědobém výhledu na léta 2019 a 2020.
 • Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems, s. r. o., předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Investice významného výrobce automobilových součástek za více než 1,85 miliardy korun předpokládá vznik 588 nových pracovních míst na Lounsku a Táborsku. Pokud vláda uzná investici za strategickou, může stát firmě pomoci až do výše 10 procent z celkových způsobilých nákladů.
 • Plnění opatření k řešení bezpečnosti a veřejného pořádku v průmyslových zónách a jejich okolí v souvislosti se zvýšeným zaměstnáváním cizinců, předkládá ministr vnitra
  Materiál se zabývá především aktuálním vývojem a opatřeními realizovanými zejména členy meziresortní Pracovní skupiny pro řešení zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách a s ní spojené proměny bezpečnostní situace v okolí Plzně a Kvasin zřízené ministrem vnitra.
 • Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR, předkládá ministr dopravy
  Materiál řeší otázku výstavby vysokorychlostních železničních tratí na území ČR. Obsahuje návrh na řešení napojení ČR na evropskou vysokorychlostní síť. Jedná se zejména o tratě Praha–Drážďany–Berlín, Praha–Brno–Vídeň / Bratislava, Brno–Ostrava–Katovice a Praha–Plzeň–Domažlice–Bavorsko.
 • Podpora obslužnosti venkova, předkládá ministr zemědělství
  Materiál shrnuje současný stav na venkově a analyzuje možnosti podpory obslužnosti venkova. Uvádí problémy, kterým český venkov čelí a překládá možný návrh řešení této problematiky k další diskusi.
 • Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016 (ve srovnání s rokem 2015), předkládá ministr vnitra
  Zpráva shrnuje poznatky Ministerstva vnitra, Policie ČR, resortů i příslušných institucí působících v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Podává informace o stavu a vývoji kriminality na území ČR a o opatřeních k jejímu snižování. Meziročně došlo k poklesu trestné činnosti o 11,8 procenta.
 • Návrh na poskytnutí pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017 až 2018, předkládá ministr zahraničí
  Ministerstvo zahraničí navrhuje poskytnout Ukrajině na roky 2017 a 2018 35 milionů korun na pomoc při její obnově a podpoře její demokratické transformace. Jedná se o pokračování programu, který běží od roku 2014.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-05-22. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

22. května 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter