Očekáváné události

22. 3. 2022 13:50

23. března 2022: Schůze vlády ČR

Ve středu 23. března 2022 se ve Strakově akademii koná schůze vlády. Jednání bude zahájeno 30 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny. Z časových důvodů se před jednáním vlády nebude konat doorstep.

Vláda se bude zabývat aktuálními problémy souvisejícími se zvládáním uprchlické vlny z Ukrajiny. Rozhodnout by měla například o výši solidárního příspěvku pro občany, kteří poskytli ubytování ukrajinským uprchlíkům. Projedná i návrh postupu, jak v praxi realizovat osvobození drážní dopravy od složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, které zavedla novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

Kompletní program jednání vlády 23. března 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-03-23.

Termín

23. března 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

5 minut před začátkem jednání – fototermín
30 minut po skončení schůze PS – začátek jednání
následně – tisková konference

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter