Očekáváné události

22. 11. 2022 15:03

23. listopadu 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.30 hod.

Ve středu 23. listopadu 2022 od 10 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády.

Vláda se bude zabývat mimo jiné návrhem zákona o ochraně oznamovatelům či návrhem na prohlášení osmi kulturních památek za národní kulturní památky a projedná i devět kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kompletní program jednání vlády 23. listopadu 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-11-23.

Termín

23. listopadu 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.00 – příchod médií na doorstep
9.15 – zahájení doorstepu
9.55 – fototermín před začátkem jednání
10.00 – jednání vlády

13.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu. fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter