Očekáváné události

20. 10. 2017 13:40

23. října 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

V pondělí 23. října 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, předkládá ministr financí
  Ministerstvo financí navrhuje dočasně zprostit povinnosti používání EET pro osoby úplně nebo prakticky nevidomé a hluchoslepé, protože na trhu v současnosti není vhodný přístroj, který by mohly obsluhovat bez cizí pomoci.
 • Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, předkládá ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu navrhuje změnit zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy tak, aby bylo možné u sportovních organizací vypsat dotační programy nejen na konkrétní projekty, ale i na jejich činnost.
 • Koncepce financování reprodukce a modernizace infrastruktury nemocnic v ČR, předkládá ministr zdravotnictví
  Materiál připravený Ministerstvem zdravotnictví obsahuje analýzu současného stavu infrastruktury, vyčísluje nutné investice a navrhuje možná řešení financování.
 • Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020, předkládá ministr dopravy
  Ministerstvo dopravy předkládá návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020. Rozpočet SFDI v celkové výši 72,5 mld. Kč je připraven jako vybilancovaný se zapojením nároků a nepočítá s přijetím úvěrů na financování dopravní infrastruktury.
 • Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních, předkládá ministr vnitra
  Analýza vypracovaná Ministerstvem vnitra se zabývá možnými způsoby implementace přijaté směrnice EK omezující legální držení zbraní. Navrhuje komplexní úpravu stávajícího zákona o zbraních.
 • Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Cílem memoranda zpracovaného ve spolupráci ministerstev průmyslu a obchodu, financí, dopravy a životního prostředí s Českým plynárenským svazem a Sdružením automobilového průmyslu je stanovení přiměřených podmínek pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných rozpočtů.
 • Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví, včetně analýzy zkušeností z členských států EU, kde jsou tyto úřady zřízeny a návrh dalšího postupu, předkládá předseda vlády
  Studie řeší případný vznik centrálního regulačního úřadu, který by měl pod sebe sloučit dohled nad službami síťových odvětví energetiky, komunikací, dopravy a vodárenství.
 • Souhlas s poskytnutím peněžního daru do Irácké republiky v rámci realizace programu MEDEVAC, předkládá ministr vnitra
  Vláda má schválit udělení daru ve výši 5 milionů korun v rámci Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC do Iráku na obnovu primárního zdravotnického centra a nákup zdravotnického materiálu.
 • Souhlas s poskytnutím peněžního daru na podporu pražské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci, předkládá ministr vnitra
  Vláda má schválit udělení daru ve výši 2,2 milionu korun pražské kanceláři Mezinárodní organizace pro migraci, která navrací cizince v nelegálním postavení a neúspěšné žadatele o azyl zpět do země původu.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-10-23. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

23. října 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

09.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter