Očekáváné události

23. 8. 2016 16:14

24. srpna: Schůze vlády ČR, TK v 16.00 hod.

Členové vlády ve středu 24. srpna 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novelizace volebních zákonů, předkládá: ministr vnitra
  Návrh zahrnuje nový postup při sběru podpisů na petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na prezidenta. Dále jsou předkládány změny, které ošetřují některé nedostatky v právní úpravě voleb - například jde o zakotvení volebního práva občanů EU s registrovaným přechodným pobytem v České republice ve volbách do zastupitelstev obcí.
 • Návrh novely zákona o důchodovém pojištění, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Účelem předloženého návrhu zákona je ukončit neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální pevné věkové hranici. V návaznosti na usnesení vlády z března letošního roku se maximální pevná věková hranice důchodového věku předkládá ve dvou variantách, a to ve výši 65 let a 67 let.
 • Návrh novely zákoníku práce, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Cílem novely je posílení principu takzvané flexikurity, tedy prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnanců. Návrh tak zahrnuje například úpravy dohod o pracích vykonaných mimo pracovní poměr, které mají garantovat dobu odpočinku či zaručit minimální výši odměny za práci.
 • Aktuální stav příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody s návrhem dalšího postupu, předkládá: ministr zemědělství
  Předkládaný materiál obsahuje informaci o postupu přípravných prací na případnou stavbu přehradních nádrží v Pěčíně v Královéhradeckém kraji, Vlachovicích ve Zlínském kraji a malých vodních nádrží Senomaty a Šanov ve Středočeském kraji.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, předkládá: ministryně práce a sociálních věci
  Nařízením se realizuje usnesení vlády z letošního července, podle kterého mají být s účinností od 1. září 2016 zvýšeny platové tarify pro pedagogické pracovníky v průměru o 6 % a pro nepedagogické pracovníky v regionálním školství o 4 %.
 • Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, předkládá: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
  Konečným cílem návrhu je zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje v ČR. K tomuto účelu je navrhováno nové nastavení podmínek, zásad a kritérií podpory tak, aby lépe než dosavadní pravidla zajišťovaly ekonomický rozvoj a udržitelnost systému podpory vědy, výzkumu a inovací.

Kompletní program schůze vlády najdete na www.vlada.cz, kde jsou po skončení zasedání vlády informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

24. srpna 2016

Program

09.55 – fototermín před jednáním vlády
16.00 – tisková konference po jednání vlády
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter