Očekáváné události

23. 2. 2016 15:50

24. února 2016: Schůze vlády ČR, TK ve 13.00 hod.

Členové vlády ve středu 24. února 2016 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákona o platebním styku, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Návrh implementující normy EU povede k tomu, že změnu platebního účtu budou nově umožňovat všichni poskytovatelé platebních služeb a každá osoba oprávněně pobývající v EU získá právo otevřít si základní platební účet vedený úvěrovou institucí za přiměřenou cenu.
 • Návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, předkládá: ministryně pro místní rozvoj.
  Návrh sjednocuje a aktualizuje podmínky pro poskytování podpory na pořízení bydlení pro mladé osoby s dětmi, kterým bude poskytována pomoc formou doplňkového úvěru s cílem zvýšit dostupnost vlastního odpovídajícího bydlení pro tuto klíčovou cílovou skupinu.
 • Návrh novely nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů, předkládá: ministryně pro místní rozvoj.
  Cílem úpravy je podpořit výstavbu nájemních bytů pro cílovou skupinu seniorů, mladých do 30 let, osob se zdravotním postižením a lidí postižených povodněmi.
 • Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky, předkládá: ministr životního prostředí.
  Materiál MŽP shrnuje hlavní principy a možnosti postupu přípravy zákona, který by v souladu s programovým prohlášením vlády snížil závislost ČR na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky.
 • Způsob řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019, předkládá: ministr dopravy.
  Materiál počítá s tím, že i po roce 2019 by měl být zachován stávající systém regionální dopravní obslužnosti, kdy objednávka regionální dopravy bude i nadále v samostatné působnosti krajů a kdy drážní doprava bude částečně financována s příspěvkem státu za stanovení konkrétních spravedlivých podmínek.

Kompletní program jednání vlády naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-02-24.

08.55 – fototermín
13.00 – tisková konference
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter