Očekáváné události

24. 3. 2015 15:46

25. března 2015: Jednání vlády se zástupci Asociace krajů ČR, schůze vlády ČR

Jednání vlády se zástupci Asociace krajů České republiky

Vlastnímu jednání vlády ve středu 25. března 2015 bude od 10.00 h předcházet společné jednání vlády se zástupci Asociace krajů České republiky.
Hlavní témata společného jednání vlády a Asociace krajů.

09.55 – fototermín
11.30 – tisková konference

(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)
12.00 – pracovní oběd členů vlády ČR se zástupci Asociace krajů České republiky

Jednání vlády

Členové vlády ve středu 25. března 2015 po ukončení jednání se zástupci Asociace krajů projednají mimo jiné:

  • Návrh novely nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
    V reakci na předpokládaný budoucí útlum těžby se navrhuje zrušit omezující podmínku, která bránila některým horníkům snížit věkovou hranici odchodu do důchodu.
  • Výstupy a návrhy opatření Pracovní skupiny pro analýzu insolvence a oddlužení, předkládá: ministr spravedlnosti.
    Součástí materiálu jsou detekované problematické otázky a navržené možnosti legislativního a nelegislativního řešení, které by pomohlo chránit před předlužením zejména rizikové skupiny obyvatel.

Kompletní program jednání vlády.

16.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Jednání koaliční rady

Po skončení jednání vlády následuje jednání koaliční rady.

Pro účast na fototermínech a tiskových konferencích na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.
 

Místo všech jednání

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 059
F +420 224 003 521
M +420 602 135 517
ayrer.martin@vlada.cz
www.vlada.cz

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter